Αρχική > Άρθρα δημοσιευμένα από:user1

16/04/2021:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:“Συντήρηση και επισκευή κτιριακών συγκροτημάτων ΔΟΚΟΙΠΠ”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΆΡΘΡΟΥ 122 & 117  Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία – συνοπτικός διαγωνισμός) Επωνυμία και Διευθύνσεις: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ        Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα         Ηλεκτρονικό...