Αρχική > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. > ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το έτος 2020