Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης προσωπικού με θέμα «Η Νέα Λειτουργικότητα Έκδοσης Εντολής Πληρωμών μέσω του e-ΠΔΕ από 01-01-2021» του ΔΟΚΟΙΠΠ