Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παροχή Υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ