Αρχική > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. > Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Απολογισμού (Περίληψης) και του Ισολογισμού μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου του ΟΕΛ έτους 2018