Αρχική > Υπηρεσίες
Parent and Baby's Hands and Feet ca. 2002

Κοινωνική Υπηρεσία και Συμβουλευτικός Σταθμός

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που στοχεύουν στην στήριξη, την ενημέρωση, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας αλλά και την...

Slider2

Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας και Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και τα Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας είναι είναι οι Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά ηλικίας 6 – 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.  Λειτουργούν για την καλοκαιρινή περίοδο απο 8πμ εως 4μμ...

Slider4.1

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός των ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ _ που λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ,η παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας....

Slider3

Βοήθεια στο Σπίτι

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του προγράμματος είναι: Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα(ΑμεΑ), Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ατόμων με...

Slider5

Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής του ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων λειτουργεί από το 2009 και βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου σε ένα χώρο 4 στρεμμάτων. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Σκοπός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι η εκπαίδευση και ψυχαγωγία...

Slider1

Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ειδικότερα το κάθε τμήμα: Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με...