Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 που αφορά την παροχή υπηρεσιών στα εγγεγραμμένα νήπια και Βρέφη των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ

 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα  (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019  που αφορά την παροχή υπηρεσιών  στα εγγεγραμμένα νήπια και Βρέφη των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ   Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και...

21/10/2019, Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων του ΔΟΚΟΙΠΠ

Θέμα:    Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ   Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες...

21-10-19 Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ

Θέμα:    Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ  Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/8/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/8/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) 8. ΩΖΧ9ΟΚΛΧ-ΥΒ7

dimos xaniwn

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/9/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 ΧΑΝΙΑ 6/9/2019 Τηλ.: 2821341629 Fax: 28210-95292 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει ότι στον Α΄...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/7/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/7/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΨΔΤΖΟΚΛΧ-ΙΜΘ

Ανακοίνωση για αιτήσεις Παιδικών Σταθμών ΔΟΚΟΙΠΠ 2019-2020

Επιλέξτε τους παράκατω συνδέσμους για να μπορέσετε να διαβάσετε το περιεχόμενο.   ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την 78/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς τα νήπια και βρέφη, που αναγράφονται στις καταστάσεις, για την σχολική περίοδο 2019/2020. Σε περίπτωση κενών θέσεων στα τμήματα των Παιδικών Σταθμών ή Βρεφικών...

Τελικά αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών ΔΟΚΟΙΠΠ 2019-2020

Ανοίξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα στα παιδικά τμήματα. Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΝΗΠΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΝΗΠΙΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ...