Αρχική > Event > Σημεία συνάντησης – Λογοτεχνικές συναντήσεις από ζώο σε ζώο.
26 Ιούνιος, 2017
10:00

Τα ζώα του δάσους βγήκαν από τις σελίδες τους και το ένα συναντάει το άλλο στα κόκκινα σημεία συνάντησης της βιβλιοθήκης.

Για παιδιά από 6-9 ετών.

Τα αστέρια, σημεία στον ουρανό. Κατασκευάζουμε ένα μίνι πλανητάριο μέσα στη βιβλιοθήκη για να μπορούμε να παρατηρούμε τα αστέρια και τους αστερισμούς. Για παιδιά 6-12 ετών

Φτιάχνουμε μάσκες ζώων και παίζουμε, με εφημερίδες και κόλα δημιουργούμε πλανήτες και παρατηρούμε…..

ώρα 11:00

Νηπιαγωγός κα Καλαθάκη Ελένη