Αρχική > Event > Ενημέρωση με θέμα την ανακύκλωση
18 Ιανουάριος, 2014

Πρόγραμμα ενημέρωσης με θέμα την ανακύκλωση πραγματοποιεί ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας τουστους Παιδικούς Σταθμούς του.

Στο πλαίσιο του προγράμματος τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ανακύκλωσης.

Ειδικότερα, οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

• Τρίτη, 21/01/2014, Β΄- Ε΄ Παιδικός Σταθμός, στις 10:00.

• Παρασκευή 24/01/2014, Δ΄ Παιδικός Σταθμός, στις 10:00.

• Τρίτη 28/01/2014, Γ΄ Παιδικός Σταθμός, στις 10:00.

• Παρασκευή 31/01/2014, Ζ΄ Παιδικός Σταθμός, στις 10:00.

• Τετάρτη 12/02/2014, ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, στις 10:00.

• Παρασκευή 14/02/2014, Παιδικός Σταθμός Περιβολίων, στις 10:00.

• Δευτέρα 17/02/2014, Παιδικός Σταθμός Α΄ Σούδας, στις 9:30 και στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, στον Παιδικό Σταθμό Β΄ Σούδας.

• Πέμπτη 20/02/2014, Παιδικός Σταθμός Γ΄ Σούδας, στις 10:00.