Αρχική > Causes > Βοήθεια στο Σπίτι
Slider3

Άμεση Τραπεζική Μεταφορά

(Κάντε μια δωρεά στον λογαριασμό "ΑΓΑΠΗΣ")

Τραπεζικός Λογαριασμός Όνομα Κατόχου - ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων.
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού - 161724002.
Τράπεζα - Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Επιταγή πληρωμής

(Αποστολή επιταγής στα γραφεία μας)
Στείλτε την επιταγή στην επόμενη Διεύθυνση:

Κυδωνίας 29, Κρήτη,Χανιά, ΤΚ. 73135
Σταθερό: 2821341627
Φαξ: 2821095292

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα(ΑμεΑ),
 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άμεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους.
 • Η δημιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ευημερία.
 • Η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συμπεριφορές κοινωνικού στιγματισμού, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παραμέλησης.
 • Η παραμονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυματικής περίθαλψης.
 • Διευκόλυνση της μετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συμμετοχής τους.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειας τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους καθώς και την εκπαίδευση των μελών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 • Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, ΝΑΤ κ.λ.π)
 • Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου του Δημοσίου καθώς επίσης και οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν σωρευτικά οι δικαιούχοι είναι:

1. Να έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας, δηλαδή να υπάρχει πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο φορέα (ΚΕΠΑ ή άλλο Φορέα).

2. Να διαβιούν μόνοι τους ή με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα. Δηλαδή ο σύζυγος ή το άλλο πρόσωπο να έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και το ατομικό εισόδημα του να είναι κάτω των 7.715,65 ετησίως.

3. Το συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.715,65 και το οικογενειακό των 15.431,30 ετησίως.

4. Η κατάσταση υγείας τους λόγω ασθένειας χρόνιας ή πρόσκαιρης, να καθιστά αδύνατη την αυτοεξυπηρέτηση τους ή δυσχερή την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.

5. Να μην λαμβάνουν επίδομα απόλυτου αναπηρίας ή εξωϊδρυματικό επίδομα ή οποιοδήποτε άλλο επίδομα συμπαράστασης από τον ασφαλιστικό τους Φορέα.

6. Να μην διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα.

Οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 78ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν σωρευτικά τα παραπάνω κριτήρια δεν χρειάζεται να έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται από τα στελέχη με περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ωφελούμενου. Οι κύριες υπηρεσίες που προσφέρονται στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος είναι τρεις: Κοινωνική Εργασία, Νοσηλευτική Φροντίδα και Οικογενειακή Βοήθεια.

Η Κοινωνική Εργασία η οποία παρέχεται από τον Κοινωνική Λειτουργό αφορά:

Ο Κοινωνικός λειτουργός ερευνά την υγεία, τις συνθήκες διαμονής, διατροφής, την οικογενειακή, οικονομική, ασφαλιστική και κοινωνική κατάσταση του χρήζοντος βοήθειας ατόμου, προσδιορίζει τις ανάγκες και επιλαμβάνεται της επίλυσης τους. Μετά από σχετική επιτόπια έρευνα καταγράφει τις ανάγκες του ατόμου και σχεδιάζει τον τρόπο παρέμβασης για την παροχή των υπηρεσιών. Έχει την ευθύνη του συντονισμού της δουλειάς και τον προγραμματισμό των επισκέψεων όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στο πρόγραμμα. Βοηθά το άτομο ψυχολογικά, στηρίζει το οικογενειακό περιβάλλον, εργάζεται μαζί του και δίνει συμβουλές στο περιβάλλον του ηλικιωμένου με σκοπό να ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις ανάγκες του. Φροντίζει για την οικονομική κατάσταση του ηλικιωμένου και της οικογένειας. Ειδικότερα μεριμνά για τις συντάξεις, τα αναπηρικά επιδόματα και όλες τις παροχές που έχουν σχέση με τα ηλικιωμένα άτομα και τις αναπηρίες τους από τα ταμεία και τους οργανισμούς. Κλείνει ραντεβού σε Νοσοκομεία και επιτροπές για συντάξεις αναπηρίας.

 • Την αξιολόγηση και εκτίμηση των αναγκών των ατόμων της κοινότητας.
 • Την υποστηρικτική κοινωνική εργασία (ενδυνάμωση, συναισθηματική στήριξη ατόμου και του περιβάλλοντος του).
 • Τη συμβουλευτική ατόμου και οικογένειας.
 • Τη κοινωνική εργασία με τη κοινότητα (ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινότητας σε θέματα υγείας και περιβάλλοντος για τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης).
 • Τη μέριμνα για κοινωνικό-προνοιακά θέματα (επιδόματα απορίας- αναπηρίας,συντάξεις).
 • Τη συνεργασία με διάφορους φορείς (τοπικούς, ιδιωτικούς, δημόσιους).
 • Τη μεσολάβηση και συνεργασία με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες (νοσοκομεία, διεύθυνση πρόνοιας, κλπ).

Η Νοσηλευτική Φροντίδα η οποία προσφέρεται από δύο Νοσηλευτές αφορά:

Η Νοσηλεύτρια παρέχει κατ’ οίκον βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες. Φροντίζει για την εφαρμογή της Αγωγής Υγείας και Πρόληψης των χρήζοντα βοήθεια ατόμων, όπως επισκέψεις στο σπίτι του ασθενή. Δίνονται οδηγίες στον ασθενή όσον αφορά την βελτίωση της υγείας του σε σχέση με την διατροφή του και το ανάλογο διαιτολόγιο, σε συνεργασία με το Γιατρό

 • Τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες των εξυπηρετουμένων του προγράμματος οι οποίοι είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι.
 • Την ατομική υγιεινή ατόμων που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
 • Τις θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος Α.Π., σακχάρου, χοληστερίνης).
 • Την αγωγή υγείας στο άτομο και τη κοινότητα.
 • Τη φαρμακευτική αγωγή των εξυπηρετουμένων.
 • Τη συνεργασία με ιδιωτικούς ή δημόσιους υγειονομικούς φορείς.
 • Την εκπαίδευση της οικογένειας για θέματα υγείας που την απασχολούν.

Η Οικογενειακή βοηθός έχει την ευθύνη για την φροντίδα της ατομικής υγιεινής και καθαριότητας του ατόμου που χρήζει βοήθειας την οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης όπως την προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών αναγκών πρώτης ανάγκης. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, επιλαμβάνεται της καθαριότητας του σπιτιού, της παρασκευής φαγητού, καθώς και την βοήθεια στη σίτιση εφόσον κρίνεται αναγκαίο

Τέλος, η Οικογενειακή Βοήθεια προσφέρεται από την οικογενειακή βοηθό και αναφέρεται:

 • Στη καθαριότητα κατοικίας.
 • Στις εξωτερικές εργασίες (αγορές προϊόντων, πληρωμή λογαριασμών).
 • Στη σίτιση (μαγείρεμα φαγητού).
 • Στη συντροφιά.
 • Στην ατομική υγιεινή.

 

Επικοινωνία

Βοήθεια στο Σπίτι Σούδας

Υπεύθυνη: Ανδρεαδάκη Παρασκευή
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Σούδας
Τηλ: 2821341225

Βοήθεια στο Σπίτι Κεραμιών

Υπεύθυνη: Καντεράκη Ειρήνη
Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο Κεραμιών
Τηλ: 2821343914