Αρχική > Archive by category "Προκηρύξεις"

Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ               ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                           Χανιά   12 /7/2018 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.                                                                                  Α.Π.: 3855 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:   28213 41631 Fax:     28210 95292 Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr www.dokoipp.gr            ...

18/9/17, Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 7.775,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατάθεση προσφορών, έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο...

18/9/17, Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ για την χρήση 2017

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να υποβάλετε προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ για την χρήση 2017», συνολικού προϋπολογισμού 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατάθεση προσφορών, έως...

18/9/17, Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ να υποβάλετε προσφορά για την «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 7.291,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατάθεση προσφορών, έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο...

5/9/2017, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Χανιά  5/9/2017 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.                                                                                                 Α.Π.: 4090 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:   28213 41631 Fax:     28210 95292 Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr www.dokoipp.gr                     ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας γραφικής ύλης...

27/7/17, Παροχή Υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Χανιά    27/7/2017 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.: 3319 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:   28213 41631 Fax:     28210 95292 Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr www.chania.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                             ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο Θέμα:            ...

26/9/16, 2η επαναληπτική ανακοίνωση για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμ. 3084/3-8-2016 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., και λόγω μη ύπαρξης προσφορών...

23/8/2016, Παροχή Υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις χρήσεις 2014-2015-2016

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμόν 3085/3-8-16 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή και λόγω μη ύπαρξης προσφορών, προβαίνει...

3/8/16, Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λεβήτων – καυστήρων κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λεβήτων-καυστήρων κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 123/2016...

3/8/16, Παροχή Υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 124/2016 απόφαση του Διοικητικού...