Αρχική > Άρθρα δημοσιευμένα από:Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων
dokoippLOgo

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2020 – 2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ΧΑΝΙΑ      29/7/202 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2020 – 2021. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020-2021 Για τις αιτήσεις που έχουν...

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                            ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                            Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:   28213 41631 Fax:     28210 95292 Email:    dokoipp-pagogi@chania.gr          www.dokoipp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   Αρ.  Διακήρυξης:     10/2020   Χανιά   7/ 7 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ Σχετ.: Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών...

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

                                 Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ              2020-2021 Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια  στις 31-8-2020 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2017 έως και 28-2-2018 . Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το...

Δικαιολογητικά Αιτήσεων 2020-2021

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΑΙΤΗΣΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ηλεκτρονική αίτηση μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης    και  όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού...

ΕΙΣΟΔΗΜΑ2

Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας

Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας Η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι απλή και σύντομη. Περιλαμβάνει 3 βήματα: ΒΗΜΑ 1: Εγγραφή Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν στη δικτυακή πύλη. Στην επιλογή «Εγγραφή» θα συμπληρώσουν τα στοιχεία του ενός γονέα...