Αρχική > Άρθρα δημοσιευμένα από:Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων
dimos xaniwn

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                            Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135                                                                          ΧΑΝΙΑ 9/1/2020 Τηλ.: 2821341629 Fax: 28210-95292                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ  ανακοινώνει ότι...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 30/11/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 30/11/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

dimos xaniwn

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

        ΧΑΝΙΑ 25/11/2019        Τηλ.: 2821341629       Fax: 28210-95292 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει ότι στα παιδικά τμήματα των δημοτικών παιδικών σταθμών υπάρχουν τέσσερις κενές θέσεις για εγγραφή νηπίων, μέσω της δράσης...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου,  εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων                                     Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/10/2019 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019 που αφορά την παροχή υπηρεσιών στα εγγεγραμμένα νήπια και Βρέφη των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ

 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα  (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019  που αφορά την παροχή υπηρεσιών  στα εγγεγραμμένα νήπια και Βρέφη των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ   Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και...

21/10/2019, Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων του ΔΟΚΟΙΠΠ

Θέμα:    Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ   Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες...

21-10-19 Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ

Θέμα:    Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ  Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών...