Αρχική > ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. > Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. από 1/1/2015 έως 30/4/2015