Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ