Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ