Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π