Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2020 – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ