Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ