Αρχική > Προκυρήξεις > Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος ασφαλούς διαχείρισης τροφίμων για τους Παιδικούς του ΔΟΚΟΙΠΠ