Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > Ανακοίνωση για σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ στη διεύθυνση: Κυδωνίας 29 Χανιά υπόψη: κ. Μαρίας Φουντουλάκη τηλ. επικοινωνίας:28213-41627. H περίδος υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 10/2/2021 έως 19/02/2021.