Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ               ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                           Χανιά   12 /7/2018 Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.                                                                                  Α.Π.: 3855 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.:   28213 41631 Fax:     28210 95292 Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr www.dokoipp.gr            ...

Προσωρινά Αποτελέσματα Εγγραφών και Διαδικασία Ενστάσεων

  Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ – σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 86/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2018-2019. Δίνεται...

dimos xaniwn

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341627- 629 Fax: 28210-95292 Χανιά 21/6/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι οι βρεφικοί- παιδικοί –...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821341627- 629            Fax:28210-95292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Χανιά 18/6/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών στους Παιδικούς – Βρεφικούς...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/5/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 28/2/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/3/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 30/4/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/5/2018 (Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ...

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΕΛ ΕΤΟΥΣ 2016-ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το έτος 2016

Ισολογισμός μετά του πιστοποιητικού ελέγχου ΟΕΛ έτους 2016 ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ για το έτος 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2018

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για πληροφορίες και απορίες σχετικά με τις αιτήσεις εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χανίων:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 2018

Το σύστημα εγγραφών άνοιξε και λειτουργεί.

Το σύστημα εγγραφών άνοιξε και λειτουργεί. Οι γονείς μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε μέσω της σελίδας του Δήμου Χανίων στο άρθρο: “Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων”, επιλέγοντας τη...

8/5/2018, Εγγραφές – επανεγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Αίτηση, η εκτυπωμένη υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης ( άρ. 3 παρ 4α...