• Παιδικοί σταθμοί

  Παιδικοί σταθμοί

  Φροντίζουν για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

 • Κέντρα παιδικής δημιουργίας

  Κέντρα παιδικής δημιουργίας

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.

 • Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής νομού Χανίων

  Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής νομού Χανίων

  Το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής του ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων λειτουργεί από το......και βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου σε ένα χώρο ... στρεμμάτων. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 • Καπή

  Καπή

  Σκοπός των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων που λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ,η παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Έναρξη ιστοσελίδας του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων

Έναρξη ιστοσελίδας του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Χανίων

Από σήμερα η επίσημη έναρξη της ιστοσελίδας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας. Την ιστοσελίδα μας θα την βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dokoipp.gr/ και στο email info@dokoipp.gr

26/9/16, 2η επαναληπτική ανακοίνωση για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμ. 3084/3-8-2016 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., και λόγω μη ύπαρξης προσφορών...

23/8/2016, Παροχή Υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις χρήσεις 2014-2015-2016

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμόν 3085/3-8-16 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή και λόγω μη ύπαρξης προσφορών, προβαίνει...

22/8/2016, Προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών- επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για τους Παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων γνωστοποιούνται τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών- επανεγγραφών νηπίων και βρεφών για τους Παιδικούς – βρεφικούς σταθμούς του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Οι γονείς από 23/8/2016 έως και 25/8/2016 θα μπορούν να καταθέσουν στα...

3/8/16, Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λεβήτων – καυστήρων κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λεβήτων-καυστήρων κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 123/2016...

3/8/16, Παροχή Υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 124/2016 απόφαση του Διοικητικού...

3/8/16, Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 119/2016 και 120/2016 αποφάσεις του διοικητικού...

3/8/2016, Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 122/2016...

3/8/2016, Παροχή Υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις χρήσεις 2014-2015-2016

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών τακτικού  ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών καταστάσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις...