• Παιδικοί σταθμοί

  Παιδικοί σταθμοί

  Φροντίζουν για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

 • Κέντρα παιδικής δημιουργίας

  Κέντρα παιδικής δημιουργίας

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΔΟΚΟΙΠΠ προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και δράσεις σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.

 • Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής νομού Χανίων

  Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής νομού Χανίων

  Το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής του ΔΟΚΟΙΠΠ Δήμου Χανίων λειτουργεί από το......και βρίσκεται στο Καμπάνι Ακρωτηρίου σε ένα χώρο ... στρεμμάτων. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 • Καπή

  Καπή

  Σκοπός των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων που λειτουργεί με τις σύγχρονες αρχές, αντιλήψεις και μεθόδους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών είναι η παροχή εξωιδρυματικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα ,η παραμονή των ηλικιωμένων ως ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινωνίας.